วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Why Aim star network ทำไมจึงต้อง เอมสตาร์

ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า ธุรกิจเครือข่ายนั้น ได้กลายเป็น "นวัตกรรมการตลาดแห่งอนาคต"

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจกันมากขึ้น ผู้คนต้องการเปลี่ยนจาก Salesmanship สู่ Entrepreneurship ธุรกิจเครือข่ายเป็นช่องทางที่ง่ายและลงทุนน้อยที่สุด ในการก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ประกอบกับรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายตรงสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ที่เปลี่ยนไป พวกเขาต้องการเวลาและแผนการเงินที่อิสระ การหลุดจากกรอบการทำงานแบบออฟฟิต มาเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ต้องเสี่ยงลงทุนผลิตสินค้าเอง เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้คะ เราจึงเป็นได้ว่า นักธุรกิจอิสระ ทุกวันนี้ไม่ใช่กลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานดังเช่นเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาทำอย่างจริงจังเสียมากกว่า

รายได้ที่เกิดจากการทำธุรกิจเครือข่าย สามารถเป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน หรือเป็นเงินสะสมเอาไว้ใช้หลังเกษียณ

"สิ่งที่คุณทุ่มเททำมาจะเป็นธุรกิจของของคุณ สร้างเงินออมให้ครอบครัว และเป็นมรดกของลูกคุณอีกด้วย" โดยเครือข่ายและรายได้ทั้งหมดจะยังคงอยู่ตลอดไป

"ธุรกิจเครือข่ายจะอยู่ไปได้เรื่อยๆและจะไม่ล้มหายตายจากไปเหมือนบางธุรกิจ"

ด้วยเหตุผลที่ดิฉันกล่าวมา บวกรวมกับผู้ประกอบการได้พัฒนาการดำเนินรูปแบบ การดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการดูแลนักธุรกิจของตน ตลอดจนกล้าที่จะฉีกตำราทางการตลาด ผสมผสานรูปแบบการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้นักธุรกิจเครือข่ายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย รวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์อันดี และสร้างการรับรู้ในตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์แบบนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกอย่างดีทีเดียวสำหรับทุกท่านทีคิดจะสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเองด้วยธุรกิจเครือข่าย

Why Aimstar network ทำไม ดิฉันจึงเลือก เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค
เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว

ดิฉันมีหลักเกณฑ์ ในการเลือก ธุรกิจเครือข่ายที่ดี ดังนี้ ค่ะ
1. เจตนาในการนำเสนอสินค้าเป็นหลัก ไม่ใช่ เจตนาให้คนนำเงินมาลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมเหตุสมผล คนทุกระดับสามารถสมัครได้ ไม่ต้องลงทุนสูง และต้องไม่มีการบังคับให้ซื้อสินค้าก่อนในครั้งแรกทีละมากๆเกินจริง
3. เป็นสินค้าสิ้นเปลือง คือใช้แล้วหมดไปคุณภาพดี ราคายุติธรรรม ถ้าผู้บริโภคทดลองใช้แล้วชอบ จึงเกิดการใช้ซ้ำ โดยไม่มีการบังคับซื้อและมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเมื่อสินค้ามีปัญหา ไม่ใช่สินค้าราคาแพงกว่าท้องตลาด อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือ เป็น บริษัทที่มีสินค้าเพื่อเพียงการบังหน้าเพื่อฉ้อโกงเท่านั้น
4. แผนการตลาดไม่ยากเกินไป สามารถเป็นจริงได้ ผลตอบแทนยุติธรรม รายได้มาจากการทำงาน การขึ้นตำแหน่งเกิดจากการขยายทีมงาน การใช้สินค้าดีแล้วบอกต่อ ไม่มีการบังคับรักษายอด ตำแหน่งต่างๆสามารถแซงกันได้จึงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในคนที่สมัครทีหลัง หรือสมัครก่อน ไม่ใช่ เน้นหาคนใหม่ไปเรื่อยๆ เมื่อทำไปแล้วยอดขายไม่ถึงเป้า ก็อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเลย หรือบังคับการรักษายอดด้วยวงเงินสูงๆ ถ้ารักษายอดไม่ได้แล้วตำแหน่งถูกปลด ต้องเริ่มใหม่
5.
จ่ายผลตอบแทนตามการทำงานจริง ใครทำงานมากก็ได้มาก คนที่สมัครก่อนแต่ทำงานน้อยก็จะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าคนที่สมัครหลังแต่ทำงานมาก แต่ไม่มีใครที่ทำงานแล้วไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยจากบริษัท มีการจ่ายผลประโยชน์ที่มั่นคงและชัดเจน มีหลักฐานการจ่ายเงินและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
ดิฉันขอ อธิบายวงจร ของธุรกิจ ให้เป็นความรู้เพิ่มเติม เอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะ
วงจรชีวิตของการทำธุรกิจ ทุกสินค้า หรือทุกธุรกิจ แบ่งออกเป็น ช่วงต่างๆ ดังนี้

1.ช่วงบุกเบิก ก็คือ ช่วงของการเข้าสู่วงการ เข้าสู่ตลาด
ขอยกตัวอย่างธุรกิจเครือข่าย จะได้เห็นชัดเจนขึ้น ในปีแรก มีคนที่สนใจธุรกิจเครือข่าย หรือ พ่อทีมแม่ทีมค่ายอื่น อาจจะวิ่งเข้าไปเพื่อเป็นต้นสายติด บริษัท ระยะนี้ จะมีคนล้มเลิก มากกว่าคนที่พร้อมจะลุยต่อไปกับบริษัท อาจจะเหนื่อยเพราะต้องเปิดตลาด ให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ ต้องรอคอย ผลการบริโภคสินค้า แล้วเห็นผล เพื่อผู้บริโภคจะทำการบอกต่อถึงสรรพคุณที่ประทับใจ และถือเป็นช่วงที่ คาบลูกคาบดอก เพราะคนที่ล้มเลิกไปก่อน ก็ จะบอกว่า บ.นี้ไม่ดี ทำแล้วไม่สำเร็จ (จริงๆ น่าจะเป็นจากตัวเค้าเองมากกว่า อันนี้เห็นบ่อย) ทำให้คนที่ต้องการเข้ามาศึกษาธุรกิจ มีความกลัว ไม่กล้าเข้ามาร่วมงาน หรือบางคนก็จะ ทำการสังเกตการณ์ไปกอ่น ถ้าไปรอด แนวโน้มดี จึงจะเข้าร่วม

2.ช่วงเติบโต เป็นช่วงที่ ธุรกิจนั้นๆ เป็นที่รู้จักมากขึ้น การเติบโตดีมาก มีตัวอย่างความสำเร็จของนักธุรกิจเครือข่ายให้เห็น สินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ และผลลัพธ์ที่ใช้ คนกว่าครึ่งที่เลิกล้มไป อาจจะกลับเข้ามาใหม่ ผู้ที่เคยสังเกตการณ์ในช่วงแรก จะเข้ามาร่วมธุรกิจ รวมถึงคลื่นลูกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้อิสระมากขึ้น จะเข้ามาศึกษาธุรกิจกัน เรียกง่ายๆว่า โตวันโตคืนเลยก็ว่าได้

3.ช่วงพัฒนาธุรกิจ ในช่วงนี้ เหมารวมไปถึงการขยายสาขาไปต่างประเทศ การขยายการลงทุนในการก่อสร้าง โรงงานการผลิต หรือ ออกสินค้า นวัตกรรมใหม่ ซึ่งในหัวข้อนี้ อาจจะทำได้เรื่อยๆ เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการแสดงศักยภาพของ บริษัท และทิศทางของการเติบโต ความมั่นคงของนักธุรกิจเครือข่ายนั้นๆ ให้ขยายองค์กร และเติบโตได้เร็วขึ้น และ บริษัท แสดงศักยภาพในด้านการค้นคว้าเทคโนโลยี และการประกาศตัวในความเป็นมืออาชีพที่พร้อมจะพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ช่วงนี้ คนจะหลั่งไหลเข้ามามากกว่าช่วงเติบโต เสียอีก และถ้ารักษาความเป็นเลิศไว้ได้ แน่นอน ไม่มีวันไปสู่ช่วงที่ 4 แน่นอน

4.ช่วงตกต่ำ หากธุรกิจใด ไม่มี ช่วงพัฒนาธุรกิจแล้วล่ะก็ แน่นอน วงจรชีวิตคงกระโดดข้ามมาสู่ ช่วงตกต่ำเลยทันที สมาชิกก็หาย บริษัทอาจจะไม่ปิด แต่คงต้องกลับไปวางแผน ปรับกลยุทธ์ กันใหม่เพื่อออกมาลุย อีกครั้ง

5.ยุคตายแล้วฟื้น ตายแล้วเกิดใหม่
ตัวอย่างเช่น บริษัทเครือข่าย บางแห่ง หลังจากกลับไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ บางที่ก็เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนแผนการจ่าย แล้วออกมาทำตลาดใหม่อีกครั้ง โดยนำเสนอข้อดี ต่างๆนานา ก็ สามารถพบเห็นได้ในโลกธุรกิจออนไลน์ ณ วันนี้ (แต่ดิฉันไม่ขอเอยนาม คะ)

คำถามคือ แล้ว เราควรจะเข้าร่วมกับ บริษัทเครือข่าย ใน ช่วงเวลาไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด สำหรับดิฉัน ธุรกิจเครือข่าย บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค คงไม่มีเวลาไหนดีเท่ากับช่วงเวลานี้อีกแล้วค่ะ (ดิฉันการันตี) เพราะต่อให้คุณอยู่ถูกที่ แต่ไม่ถูกเวลา คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย เหนื่อยหนัก และเหนื่อยนาน แทนที่จะเหนื่อยในเวลาเพียงสั้นๆแต่สบายไปตลอด คุณว่าจริงมั้ยล่ะคะ

ด้วยแผนการขยายสาขาในประเทศ และ ปีนี้ เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค วางแผนเปิดสาขาใหม่ในต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอินเดีย และการขยายกำลังการผลิต ก่อสร้างโรงงานเพื่อทำการผลิตเองด้วย และ สร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ นี่ยังไม่รวมการ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาทุกเดือน คงต้องยกนิ้วให้สำหรับความชัดเจน ในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจริงๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้นักธุรกิจเครือข่ายเอมสตาร์ ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายที่แท้จริงได้เต็มกำลัง

ถ้าวันนี้คุณ กำลังมองหา บริษัทเครือข่ายที่คุณจะเข้าร่วมเพื่อสร้างรายได้และฝากอนาคตให้กับครอบครัว ลองเอาหลักเกณฑ์การพิจารณาดีๆ จาก ดิฉันไปใช้นะคะ คำตอบของทุกท่านอาจเป็นคำตอบเดียว กับ ดิฉันก็ได้ค่ะ


หลายท่านเคยได้ยิน ประโยคที่ว่า ถูกที่ ถูกเวลา แต่ไม่ถูกทีม เสียหายยับเยิน มั้ยค่ะ

แล้วสิ่งสำคัญนอกจาก บริษัทเครือข่ายที่คุณจะเข้าร่วมแล้ว ยังมีอะไรที่จะเป็นสิ่งผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จอีกมั้ย แน่น่อนค่ะ ต้องมี ทีมงานที่จะช่วยดูแลคุณ ตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จ อ่านได้ ใน บทความต่อไปนะคะ

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Why Network Marketing ทำไมต้องธุรกิจเครือข่าย

ก่อนอื่น ทุกท่านคงต้องทราบว่า ทำไมเราทุกท่านจึงควรทำธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) มีวิวัฒนาการอย่างไร

จริงแล้ว คำว่า Network Marketing หมายถึง การตลาดเครือข่าย มีที่มาจาก คำว่า MLM เพียงแต่ด้วยยุคที่มันเปลี่ยนไป เป็นยุค network วงการธุรกิจเครือข่าย จึงเปลี่ยนมาใช้ คำว่า ธุรกิจเครือข่าย แทน MLM
ซึ่งความหมายเดียวกัน

MLM คืออะไร ? / MLM ให้อะไร ? / MLM เหมาะกับใคร ? / ทำไมต้อง MLM ?

MLM ย่อมาจาก Multi Level Marketing (ระบบการตลาดซ้อนหลายชั้น หรือเรียกสั้นๆ ในบ้านเราว่าธุรกิจเครือข่าย)

MLM คือ ระบบ การวางแผนการตลาด การค้ารูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่วนมากมองข้ามไปเป็นวิวัฒนาการของการคิด การค้า แบบให้ผลตอบแทนหลายชั้น หลายระดับ คอนเซปง่ายๆ คือใช้ดีแล้วบอกต่อ (เหมือนคุณไปดูหนัง 1 เรื่อง หนังสนุกจึงไปแนะนำให้เพื่อนดู ...โรงหนังไม่ได้ให้ค่าตอบแทนคุณ แต่ธุรกิจเครือข่ายให้ค่าตอบแทนที่คุณช่วยแนะนำ) ทั่วไปมักมองว่าเป็นลูกโซ่ หรือปิรามิด ถ้าลองศึกษาลงไปจะเห็นว่าเป็นระบบที่ดี ตัวอย่างการมอง อยู่ว่าเรามองอย่างไรหลายคนมองว่า คนมาก่อนได้เปรียบ คนอยู่บนเอาเปรียบ ท่านลองมองระบบงานปัจจุบันคะ

• งานราชการ เป็นปิรามิดที่ชัดเจนที่สุด คือ มี ระดับชั้น ของ ข้าราชการ เช่นมี ซี 1,2,3,4..... อย่างนี้เป็นปิรามิดไหมคะ มี C1 จำนวนมาก C2 ก็มีน้อยลง จนถึง C11 มีกี่คน
• บริษัททั่วไป ถ้าเราเข้าไปเช่น เริ่มจาก พนักงานขาย การจะได้เป็น รองหัวหน้าหน่วย ต้องใช้เวลา และมีรองหัวหน้าหน่วยกี่คน หัวหน้าหน่วยล่ะ อาจมี ซุปเปอร์ไวเซอร์ แล้วมีได้กี่คน และต้องการเป็นผู้จัดการล่ะ มีได้กี่คน
แต่ธุรกิจเครือข่ายนั้น ถึงจะมาทีหลังทำมากกว่า ขยันมากกว่าก็สามารถแซงรายได้คนมาก่อนได้ นี่แค่เขียนถึงระบบโดยกว้างๆนะคะ ถ้าเจาะลึกลงไป ยังมีสิ่งที่เราอาจขำไม่ออก เช่น วันนี้เราได้งานเป็น พนักงานขายพร้อมด้วยเพื่อนรักเราคนหนึ่งที่พร้อมตายแทนเราได้ ผ่านไป 5 ปี เราและเพื่อนต่างขยันขันแข็งทำงานได้ดีมาก บริษัทเปิดโอกาส ให้เราเลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้จัดการ แต่ผู้จัดการมีได้กี่คนคะ ส่วนมากหนึ่งเดียว

ท่านคิดอย่างไร
--> ให้เพื่อนเป็นไปก่อน แต่ผลงานเราดีกว่าเพื่อนอยู่นิดหน่อย
--> เราเป็นเองดีกว่า (แล้วเพื่อนท่านล่ะคิดอย่างไร)
อย่า เพิ่งดีใจคะ ปรากฎว่า หลานชายเจ้าของ จบโท มาจากเมืองนอกทางด้านการตลาด ได้เป็นผู้จัดการ ในขณะที่คนทุ่มเททำงานมาแทบตาย 5 ปียังอยู่ที่เดิม และคุณเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยตัวเองหรือเพื่อนเล่าให้ฟังบ้างไหม? (คำตอบ คือ..............) นี่แค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นคะ

MLM ให้อะไร ใช่เรื่องแรกต้องควรรู้ก่อนว่าให้อะไร ใช่ไหมคะ จะได้ใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ จากการศึกษาถึงระบบ MLM สิ่งได้พบจุดเด่น ของระบบนี้ คือ

• ความเท่าเทียม หรือ โอกาสในการสร้างธรุกิจ(รายได้) ไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาก็ตาม
• ไม่จำกัดรายได้ ทำงานมากได้รายได้มาก ทำงานน้อยได้รายได้น้อย ไม่ทำก็ไม่ได้ มาก่อนมาหลังจึงไม่สำคัญ
• ไม่จำกัดเวลาทำงาน จะตื่นมาทำงานกี่โมงนั่นแล้วแต่วินัยของตัวคุณเอง อาจจะตื่นบ่ายโมงทำงานถึงเที่ยงคืนคุณก็กำหนดเอาเอง

ข้อเสีย คนไม่เข้าใจแล้วนำไปคิดเองโดยไม่ศึกษา และนำไปถ่ายทอดแบบไม่ถูกต้อง


MLM เหมาะกับใคร? เรื่องนี้บอกได้อย่างเดียวว่า
เหมาะ สำหรับใครก็ตามที่ต้องการสร้างธุรกิจ เพราะ MLM คือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ใครสร้างได้มากย่อมมีรายได้มาก ในความเห็นส่วนตัว ดิฉันว่าน่าที่จะสร้าง ธุรกิจ MLM ไว้สำรองรายได้ ถึงท่านจะทำอะไรอยู่ก็ตาม เพราะ MLM ไม่มีต้นทุนเพิ่ม มีแต่ รายได้เพิ่ม (ถ้าคุณทำ)
และจากทั้งหมดนี้ ท่านว่าทำไมต้อง MLM พอจะได้คำตอบไหมคะ?ดิฉันขอสรุปให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายขึ้นดังนี้คะ

ธุรกิจเครือข่ายที่ดี : เจตนาในการนำเสนอสินค้าเป็นหลัก ค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสมเหตุสมผล คนทุกระดับสามารถสมัครได้ ไม่ต้องลงทุนสูง เป็น สินค้า ใช้แล้วหมดไป คุณภาพดี ราคายุติธรรม ถ้าผู้บริโภคทดลองใช้แล้วชอบจึงเกิดการซื้อซ้ำ โดยจะไม่มีการบังคับซื้อ และมีการรับผิดชอบผู้บริโภคเมื่อสินค้ามีปัญหา แผน การตลาดไม่ยากเกินไป สามารถเป็นไปได้จริง ผลตอบแทนยุติธรรม รายได้มาจากการทำงาน การขึ้นตำแหน่งเกิดจากการขยายทีมงาน การใช้สินค้าดีแล้วบอกต่อ ไม่มีการบังคับรักษายอด ตำแหน่งต่าง ๆ ขึ้นแล้วไม่มีการตกหรือปลด และสามารถแซงกันได้ จึงไม่มีใครได้เปรียบ เสียเปรียบในคนที่สมัครทีหลัง หรือสมัครก่อน จ่าย ผลประโยชน์ตามการทำงานจริง ใครทำงานมาก ก็ได้มาก คนที่สมัครก่อนแต่ทำงานน้อย ก็จะได้ผลประโยชน์น้อยกว่าคนที่สมัครทีหลัง แต่ทำงานมาก แต่ไม่มีใครที่ทำงานแล้ว ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยจากบริษัท มีการจ่ายผลประโยชน์ที่ชัดเจนและมั่นคง มีหลักฐานการจ่ายเงิน และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เอมสตาร์ออนไลน์ ธุรกิจเครือข่าย MLM

สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวออนไลน์ทุกท่าน ยินดีที่ได้รู้จักกันค่ะ
ดิฉันชื่อศุภาวดี โพธิดา อยู่จังหวัดอุดรธานี เป็นแม่บ้านออนไลน์ ขอเรียกตัวเองว่า พี่รัตน์อุดร นะคะ พี่รัตน์ดูแลคุณพ่ออยู่ที่บ้านไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ จึงหาอาชีพเสริม หารายได้พิเศษอยู่ที่บ้าน จากการทำธุรกิจเครือข่าย MLM เอมสตาร์ออนไลน์ ทำให้พี่รัตน์มีรายได้เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวอย่างสุขสบาย


สนใจศึกษาธุรกิจ อ่านการเปิดโอกาส 24 ชม.
(เวลา1.30 นาที)
คลิกที่นี่

ถ้าสินค้าดี
แผนการตลาดดี
ระบบช่วยคุณทำงานดี
พร้อมทีมงานคอยดูแลและเอาใจใส่คุณอย่างดี
แล้วคุณจะรอช้าอยู่ทำไมละค่ะเสียเวลาเปล่าๆ
กรอกชื่อ อีเมล์ของคุณในช่องว่างด้านขวามือ เพื่อรับ
Work Shop 15 บทเรียน ฟรี !!! ค่ะ

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
พี่รัตน์ อุดร
0804172985
E-mail: rat_eleader@hotmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://rat-aimstar.blogspot.com/

รู้จักพี่รัตน์มากขึ้น
http://rat-eleaderonline.blogspot.com/

รู้จักระบบ
http://prat.eleader-group.com
http://eleadernetwork.com
http://eleadertraining.com